Dr. Asım Özayar, MD

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Üroloji Kliniği,

Bilkent, 06800

Ankara - Türkiye

http://www.ataturkhastanesi.gov.tr/


Department of Urology
Ankara Ataturk Training and Resarch Hospital             
Bilkent, 06800

Ankara - Turkey                                                          

Telefon: + 90 (312) 291 2525
Faks: +90 (312) 2912705     


www.asimozayar.com

Dr.Asım Özayar

 Department of Urology, Ankara Ataturk Training and Resarch Hospital